Oferujemy pełną obsługę księgową


Biuro Rachunkowe Lasko specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm. Świadczymy usługi księgowe we Wrocławiu, w zakresie: pełnej księgowości - księgi handlowe, księgowość uproszczona - książka przychodów i rozchodów, a także ryczałt ewidencjonowany.

Pełna księgowość, czyli tak zwane księgi handlowe.
To najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma prowadzenia ewidencji księgowej. Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest zadaniem łatwym, dlatego wymaga zatrudnienia wykwalifikowanej i doświadczonej osoby lub zlecenia tego zadania do uprawnionego biura rachunkowego. Ustawa o rachunkowości jednoznacznie definiuje podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych. Są do tego zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR.

Księgi handlowe muszą również prowadzić:

 • - spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
 • - spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • - spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR.

Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń na firmę zobowiązaną do prowadzenia pełnej księgowości. Podmiot prowadzący księgi handlowe musi utworzyć zakładowy plan kont oraz tzw politykę rachunkowości. Jest zobowiązany do rzetelnego ewidencjonowania wszelkich operacji gospodarczych, należności, zobowiązań, a także do prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. Prowadzenie ksiąg handlowych to proces skomplikowany i czasochłonny.

Prawidłowo prowadzone księgi dają pełny obraz stanu finansowego firmy. Rzetelnie prowadzone księgi umożliwiają bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności, zobowiązań, a także wzajemnych stosunków tych wartości. Księgi handlowe dają możliwość stworzenia zakładowego planu kont, dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności. Pozwalają także na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.


Podatkowa księga przychodów i rozchodów, tak zwana księgowość uproszczona - zasady ogólne.

Obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro (dla 2013 r. limit przychodów wynosi 4.936.560 zł).

Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy:

 • - armatorów zdefiniowanych na podstawie Ustawy o podatku tonażowym;
 • - osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia;
 • - osób duchownych, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • - osób zajmujących się działami produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą one zamiar prowadzenia tej księgi.

 

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z najprostrzych form określenia wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego przedmiotem opodatkowania jest przychód uzyskany przez podatnika. Opodatkowanie nie zależy natomiast od uzyskanego faktycznie dochodu. Co do zasady, jego wysokość (podstawa opodatkowania) jest ustalana na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji przychodów.
Opodatkowanie w formie ryczałtu mogąwybrać osoby, które:

 • - Prowadzą działalność gospodarczą,
 • - Osiągają przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o ile umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • - Są osobami duchownymi.


Świadczymy także następujące usługi księgowe we Wrocławiu:

 • - Usługi kadrowo-płacowe
 • - Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i ZUS
 • - Sporządzanie bilansu, sprawozdań finansowych oraz GUS
 • - Roczne zeznania podatkowe
 • - Opieka prawna kancelarii adwokackiej oraz doradcy podatkowego
 • - Kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • - Odbieranie dokumentów
 • - Pomoc na każdym etapie zakładania działalności gospodarczej

Świadczymy rzetelne i kompleksowe usługi we Wrocławiu: księgowe oraz finansowe. Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 71 787 99 77 lub do skorzystania z formularza dostępnego na stronie Konakt
Biuro Lasko to profesjonalne usługi księgowe Wrocław, ul. Świdnicka 39

kim jestesmy

Kim jesteśmy?

Masz zamiar powierzyć nam swoje finanse?
Sprawdź kim jesteśmy. zobacz


oferta

Nasza oferta

Wybierz interesującą Cię usługę i skontaktuj się
z nami.

Oferujemy najwyższej jakości usługi księgowe:

zobacz

banner-promo

Promocje

Usługi księgowe taniej o 50%. zobacz